Zer da Herri Galdeketa bat? Zertan datza?

San Fausto, Bidebieta eta Pozokoetxe Hirigintza-arloan Berroneratzeko Planari buruzko Herri Galdeketa

San Fausto, Bidebieta eta Pozokoetxe Hirigintza-arloan Berroneratzeko Planak udalerriko aspaldiko eskaera bati erantzuten dio: Basaurin bertan dagoen erabilerarik gabeko esparru bat erabiltzeko aske uztea, jarduketa egingo direneko bizitegi-auzoak modernizatzea eta auzoen arteko irisgarritasuna eta loturak hobetzea. Izan ere, esparru horrek udalerriaren garapen ekonomiko eta soziala ito eta galarazi egiten du.

Plan hori azken 5 urteotan irazkorra izan da basauritarren ekarpen eta iradokizun guztiak biltzeko. Udalak partaidetzarako abian jarri dituen bideen bitartez jasotako ekarpen eta iradokizun asko txertatu dira proiektuan eta pixkanaka aldatu dute azkeneko diseinu honetara heldu arte.

Erabat sinetsita gaude hau nahitaez herri-proiektu bat izan behar dela.
Hori dela eta, gure ustez, berriro ere zuei hitza emateko unea iritsi da eta, partaidetza-prozesuaren azken pauso gisa, herri-galdeketa bat egingo dugu Plan honi buruz duzuen iritzia jakiteko

 

ZER DA HERRI GALDEKETA BAT?

Herri-galdeketa herritarren partaidetzarako tresna bat da, auzi zehatz baten inguruan bizilagunen iritzia jakiteko helburu duena. Bizilagunei aukera ematen die udalerrian eragina duten eztabaida publikoetan zuzenean parte hartzeko. Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen, apirilaren 2koaren, 71.artikuluak eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen, apirilaren 7koaren, 80.artikuluak arautzen dute galdeketa-mota hori.

Zer da Herri Galdeketa bat? Zertan datza?

Zeure ahotsa entzutea nahi al duzu? Sartu behar duzu iruzkina egiteko